Product retourneren

Ben je niet tevreden over het ontvangen artikel, dan vinden we dit natuurlijk erg jammer. Maar het is geen probleem om je bestelling aan ons te retourneren. Meldt je retour direct aan via info@salonvoordeel.nl onder vermelding van het bestelnummer. Mocht je artikel beschadigd zijn, dan zouden we je vriendelijk willen vragen dit zo spoedig mogelijk aan ons te laten weten via info@salonvoordeel.nl.

Je hebt het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je hebt na annulering nogmaals 14 dagen om je product retour te sturen. Je krijgt het volledige orderbedrag gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van je thuis naar Salonvoordeel.nl zijn voor eigen rekening. Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Salonvoordeel geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kun je contact met ons opnemen via info@salonvoordeel.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van je retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Onderstaand onze voorwaarden:

 

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht

 

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst

zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze

termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de

verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover

dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij

van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde

toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking

aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en

duidelijke instructies.

Scharen, borstels en kammen zijn in ieder geval uitdrukkelijk uitgesloten van het

herroepingsrecht in verband met hygiëne en gezien de kwestbaarheid van de snijbladen

van een schaar.

.

Bij levering van diensten:

3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder

opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de

dag van het aangaan der overeenkomst.

4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de

door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte

redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 7 – Kosten in geval van herroeping

 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de

kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending, terugbetalen.

ARTIKEL 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de

consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de

ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de

verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op

een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen

voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.